laura

Laura Subirats

Traductora d'anglès, francès i alemany a castellà i català
Traductora i intèrpret jurada d' anglès-castellà i anglès-català


Vaig néixer a Barcelona fa més de trenta anys. Vaig viure a aquesta bonica ciutat mediterrània fins que em vaig llicenciar en Traducció i Interpretació a la Universitat Pompeu Fabra i vaig decidir marxar a l'estranger per completar la meva carrera com a traductora i intèrpret.

A Suïssa vaig començar a treballar com a coordinadora de projectes de traducció a la ciutat de Berna. El 2003 vaig establir-me com a traductora independent, una feina que he seguit exercint fins a l'actualitat.

Des de llavors he ampliat el meu currículum amb cursos de perfeccionament d'anglès, francès i alemany, un postgrau en traducció especialitzada jurídica i econòmica –sota aquest enllaç trobareu la meva tesina de fi de postgrau– a l'Escola Superior de Ciències Aplicades de Zurich, cursos de traducció jurídica als organismes internacionals de la Universitat de Ginebra, cursos en línia sobre eines de traducció assistida por ordinador i, en darrer lloc, un Màster en Formació de Professors Especialistes en la Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera per la Universitat Complutense de Madriddescarregar memòria de magíster—.

Des de 2008 visc un altre cop a la Península Ibèrica, on a més de la meva tasca com a traductora he començat a donar classes de llengua espanyola a persones estrangeres, una feina que s'ha convertit en la meva segona passió professional.

Sóc membre d'APTIC – Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya.